Massagens bra effekter

Massagen har både behandlande och förebyggande effekter. De fysiska och mentala effekterna är många:

 • Gör spända muskler mjuka
 • Ökar blod- och lymfcirkulationen i musklerna
 • Stärker immunförsvaret
 • Ger en avslappning och en djupare, lugnande andning
 • Ökar utsöndringen av vätska och slaggprodukter i kroppen
 • Ger människan en ökad kroppskännedom
 • Har bra effekt på träningsvärk
 • Motverkar spänningar vid smärta
 • Motverkar stress
 • Ökar kroppens koncentrationsförmåga samt dess allmänna välbefinnande

Massage ska inte ges vid:

 • Feber och infektioner
 • Uttalad benskörhet
 • Primära eller sekundära tumörer i kotpelare eller ryggmärg
 • Akuta skador
 • Akuta inflammationer
 • Färska frakturer
 • Reumatisk sjukdom i halsrygg
 • Skelettinfektioner
 • Akuta trauman mot kotpelaren

Konsultera ALLTID läkare innan du väljer massage vid:

 • Blödarsjuka
 • Hjärtkärlsjukdomar
 • Kärlsjukdomar som åderbråck, proppar, åderförkalkningar, inflammationer i kärl
 • Oförmåga till avspänning
 • Öppna sår och variga processer
 • Kraftiga eksem


Christine Hälso Invest | Plöjargränd 155, 263 54 Lerberget | 0704-79 23 97
info@christine-halsoinvest.se | christine-halsoinvest.se